Keiko Nemoto

  • Naruto

    Image Naruto
    2002 Ver Serie
  • Naruto Shippuden

    2007 Ver Serie